Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
AMPIBOS
AMPIBOS
Internacionalni generički naziv : ampicilin Kategorija proizvoda : Lijekovi koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama sekundarnog ili tercijarnog nivoa Farmako-terapijska grupa : J01CA01
AMPIBOS
Jačina : 1,0 g Oblik : prašak za otopinu za injekciju Pakovanje : 50 bočica
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Nazad na rezultate pretrage

april 06. 2020 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%