INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izabran novi Nadzorni odbor Bosnalijeka

Na redovnoj godišnjoj Skupštini društva Bosnalijek, održanoj u sjedištu kompanije, 03. juna 2017. godine, izabran je novi Nadzorni odbor. Za nove članove Nadzornog odbora imenovani su Edin Dizdar, Bernadin Alagić, Vedad Tuzović, Mirna Sijerčić i Nedim Rizvanović.


Izabran novi Nadzorni odbor Bosnalijeka
 
U skladu s objavljenim Dnevnim redom, redovna godišnja Skupština društva Bosnalijeka donijela je sljedeće odluke:

O usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
O rasporedu dobiti i isplati dividende, ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu;
O izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu;
O prodaji vlastitih dionica Društva;
O stavljanju van snage odluka Skupštine Društva;
O prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
O pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
O razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;
O izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno;
O odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.


juni 3. 2017
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje Skupština dioničara Društva - Odluke Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... Obavještenje sa redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d. zakaz ... Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ...

mart 31. 2020 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%