INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA 

I - OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

- puna i skraćena firma 

 Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo /   

 Bosnalijek d.d.

- adresa sjedišta 

 Sarajevo

 Jukićeva 53.

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

033/254-400, info@bosnalijek.com, www.bosnalijek.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU 

 

navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju

Odluka Nadzornog odbora Društva broj: 1261/17 od 23.05.2017. godine o ponovnom sazivanju Skupštine dioničara

- datum nastanka događaja 

 23.05.2017. godine

- kratak opis i razlog događaja 

Nadzorni odbor Bosnalijeka d.d. na sjednici održanoj 23.05.2017. godine donio je Odluku broj: 1261/17 od 23.05.2017. godine o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., za dan 03.06.2017. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta društva Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, 71000 Sarajevo.

 

 

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 

 Direktor

 Nedim Uzunović, dipl. oec.

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

Sarajevo, 29.05.2017. godine

Sekretar Društva

Bogdan Joković, dipl. iur.

 


maj 30. 2017
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021. Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosn ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

decembar 08. 2022 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%