INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izvještaji o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:


Izvještaji o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o isplati dividende za 2017. godinu 
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o izboru člana odbora za reviziju pojedinačno 
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu

juni 26. 2018
Ranije objavljeno
Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane Redovne godišnje skupšti ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. go ... Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2019. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu

maj 19. 2022 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%