INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. održane 20.06.2018. godine

(1) U skladu sa odredbama Člana 229. Stav (2), (4), (5), (7), (8) i (9) i Člana 230. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15, u daljnjem tekstu: Zakon) i Člana 45. stav (2), Člana 46. stav (1), (2), (3) i (5), Člana 47., Člana 48. stav (1) i Člana 79. stav (1) tačka a) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine...


Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. održane 20.06.2018. godine
 
Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. održane 20.06.2018. godine 
 

juni 25. 2018
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje Skupština dioničara Društva - Odluke Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... Obavještenje sa redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d. zakaz ... Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ...

mart 31. 2020 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%