INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Obavijest o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica i Odluku o petoj (V) emisije redovnih (običnih) dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje, a čijom kupnjom zadržavate sadašnji postotak u osnovnom kapitalu Emitenta.


Obavijest o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

BOSNALIJEK d.d.

Broj: 3211/16

Datum: 27.12.2016. godine
U skladu sa članom 25. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira ( Službene novine Federacije BiH, broj: 18/09, 87/10 i 112/12) Bosnalijek d.d. objavljuje:

 

OBAVIJEST

dioničarima Bosnalijek d.d.

o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

 

Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica i Odluku o petoj (V) emisije redovnih (običnih) dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje, a čijom kupnjom zadržavate sadašnji postotak u osnovnom kapitalu Emitenta. 

V (Petom) emisijom biti će emitovano 1.000.000 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM po dionici, unaprijed poznatom kupcu.

Cijena dionice prilikom emisije zatvorenom ponudom iznosi 12,00 KM po jednoj dionici

Upis i uplata dionica po osnovu prava preče kupnje vršit će se u periodu od 23.01.2017. godine do 10.02.2017. godine. 

Upis i uplata dionica po osnovu prava preče kupnje od strane dioničara koji su se izjasnili da će koristiti pravo preče kupnje će se vršiti kod banke depozitara:

Sparkasse Bank dd  Bosna i Hercegovina,
Adresa: ul. Zmaja od Bosne br. 7  , 71000 Sarajevo
Tel. +387(0)33 280 230
Fax. +387(0)33 280 230

E-mail: info@sparkasse.ba

Web adresa:
www.sparkasse.ba

Banka depozitar će sačiniti listu sa procentualnim učešćem prava na upis i uplatu koje pripada dioničarima koji su se izjasnili za korištenje prava preče kupnje.

Molimo Vas da se u roku od 14 dana od dana prijema Obavijesti, pod čim se podrazumijeva objava ove obavijesti u dnevnim novinama i na web stranici Sarajevske berze i emitenta, pismeno izjasnite Emitentu da li ćete iskoristiti Vaše pravo preče kupnje.

U slučaju da se ne izjasnite u navedenom roku, smatrati će se da ne želite koristiti Vaše pravo preče kupnje, odnosno smatrati će se da je ponuda odbijena.


Nadzorni odbor Emitenta može donijeti odluku o okončanju emisije i prije isteka roka za upis i uplatu dionica iz Člana 13. ove Odluke, pod uslovom da su svi dioničari koji su se prijavaili Emitentu po pravu preče kupnje, zajedno sa kupcima iz zatvorene ponude, upisali i uplatili dionice iz emisije prije isteka naprijed naznačenog roka, samo pod uslovom 100 % uspješnosti emisije.


NAPOMENA:
Ova ponuda je važeća i obavezujuća za Emitenta nakon odobrenja povećanja osnovnog kapitala emisijom vrijednosnih papira zatvorenom ponudom od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

 

                                                                                                                                                    Direktor Društva

                                                                                                                                                  Nedim Uzunović, dipl. oec.


Prilog:
- Obrazac izjave kojom se dioničari mogu pismeno izjasniti Emitentu da li će iskoristiti pravo preče kupnje
 
 

decembar 27. 2016
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021. Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosn ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

decembar 08. 2022 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%