PRESS CENTAR / AKTUELNE INFORMACIJE
Sve informacije o aktivnostima naše kompanije na jednom mjestu.

Tokom IV škole „Akutnog koronarnog sindroma“ edukovano 60 mladih ljekara

Kompanija Bosnalijek i Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) organizovali su četvrtu školu „Akutnog koronarnog sindroma u praksi“ (AKS) na Vlašiću, od 19. do 21. aprila 2019. godine. U školi AKS je učestvovalo 60 mladih ljekara, specijalizanata, specijalista i ljekara opšte prakse iz cijele Bosne i Hercegovine.


Tokom IV škole „Akutnog koronarnog sindroma“ edukovano 60 mladih ljekara

Škola je bila interaktivnog karaktera. Tokom sesija diskutovalo se o praktičnim i aktuelnim temama. Predavači KECS-aprezentirali su svoja iskustva iz prakse pomoću prikaza slučajeva.

„Mladi ljekari su imali aktivno učešće tokom sesija i radionica,  iznosili su svoja zapažanja i postavljali pitanja članovima KECS-a o optimalnim rješenjima na predstavljene slučajeve iz njihove prakse", istakla je Aida Jahić, produkt menadžer za receptne lijekove u Bosnalijeku.

Edukacija je obuhvatila najučestalije probleme sa kojima se ljekari mogu susresti u svakodnevnoj praksi i optimalna rješenja za pristup pacijentu sa akutnim bolom u prsima, definiciju i diferencijalnu dijagnozu AKS, te su prezentirani i aktuelni ESC vodiči za STEMI i NSTEMI.

Prezentirane su invazivne i neinvazivne dijagnostičke procedure, kao i medikamentozni tretman AKS.

Mladi ljekari su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost na prilici da tokom trodnevne škole AKS razmjene iskustva, te steknu nove vještine i znanja od eminentnih stručnjaka iz oblasti kardiologije: prof. dr. Mehmed Kulić, dr. Amir Omerbašić i dr. Mirela Tuce.

„Prema mišljenju svih prisutnih, IV škola AKS je ocijenjena kao veoma uspješna edukacija koja će značajno doprinijeti mladim ljekarima da uspješnije i efikasnije zbrinjavaju pacijente sa akutnim koronarnim sindromom. Zbog velikog interesa za dalju edukaciju ove vrste, škola AKS će se ponovo organizovati", istakao jeKenan Kasumagić, produkt menadžer za receptne lijekove u Bosnalijeku.

Posljednji dan edukacije, mladim ljekarima su podijeljeni certifikati i evaluacioni listovi u cilju procjene uspješnosti i efikasnosti škole AKS.

Bosnalijek kao pokrovitelj i inicijator ovog značajnog stručnog skupa se diferencira i etablira kao društveno odgovorna kompanija, koja aktivno učestvuje u razvoju i unapređenju vještina i znanja mladih ljekara, što direktno doprinosi povećanju kvaliteta zdravstvenih usluga, čiji su krajnji korisnici građani BiH.

 

april 25. 2019
Ranije objavljeno
Bosnalijek obara vlastite rekorde poslovanja Bosnalijek podržao generalnim sponzorstvom Kongres XI Foruma porodične/o ... Bosnalijek obilježio 100 godina od otkrića lizozima i 46 godina od počet ... Bosnalijek podržao „Gimnazijadu 2022“ U Mostaru održan V Kongres psihijatara BiH U Tuzli održan 30. Međunarodni podunavski psihijatrijski simpozij Održana XV škola EKG – a i srčanih aritmija Posjeta ljekara Kliničkog centra iz Prištine U Sarajevu održan IX Kongres kardiologa BiH Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

decembar 08. 2022 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%