INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA 

I - OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

- puna i skraćena firma 

 Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo /   

 Bosnalijek d.d.

- adresa sjedišta 

 Sarajevo

 Jukićeva 53.

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

033/254-400, info@bosnalijek.com, www.bosnalijek.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU 

 

navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju

Odluka Nadzornog odbora Društva broj: 1261/17 od 23.05.2017. godine o ponovnom sazivanju Skupštine dioničara

- datum nastanka događaja 

 23.05.2017. godine

- kratak opis i razlog događaja 

Nadzorni odbor Bosnalijeka d.d. na sjednici održanoj 23.05.2017. godine donio je Odluku broj: 1261/17 od 23.05.2017. godine o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., za dan 03.06.2017. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta društva Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, 71000 Sarajevo.

 

 

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 

 Direktor

 Nedim Uzunović, dipl. oec.

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

Sarajevo, 29.05.2017. godine

Sekretar Društva

Bogdan Joković, dipl. iur.

 


maj 30. 2017
Ranije objavljeno
Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.

februar 29. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%