PRESS CENTAR / AKTUELNE INFORMACIJE
Sve informacije o aktivnostima naše kompanije na jednom mjestu.

Konferencija „Global Enterofuryl® Speaker Training – GEST“ okupila domaće i inostrane eksperte i istraživače

Farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. organizovala je međunarodnu stručnu konferenciju posvećenu racionalnom farmakoterapijskom tretmanu crijevnih infektivnih poremećaja i akutnih proljeva, 19. i 20. aprila u Sarajevu.


Konferencija „Global Enterofuryl® Speaker Training – GEST“ okupila domaće i inostrane eksperte i istraživače

Uz značajne domaće i inostrane eksperte i istraživače, konferenciji pod nazivom „Global Enterofuryl® Speaker Training - GEST" prisustvovalo je više od 140 ljekara.

Ispred Bosnalijeka, prisutnima se obratila mr. ph. Aida Ferović, direktorica regije Jugoistočna Evropa.

Tokom GEST konferencije, koja je protekla u dinamičnoj radnoj atmosferi interaktivnog karaktera, medicinski stručnjaci su razmijenili informacije, znanja i klinička iskustva o dosadašnjoj primjeni nifuroksazida, jedinog lokalno djelujućeg enteroseptičkog lijeka za tretman akutnog infektivnog proljeva, ali i velikom potencijalu ovog lijeka i horizontima budućih naučnih straživanja. 

Moderator i predavač ovog skupa prof. dr. Ervin Alibegović iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, izrazio je zadovoljstvo organizacijom GEST konferencije i istakao kako bi ovakvih skupova trebalo biti znatno više jer okupljaju ljekare koji žele čuti iskustva iz cijelog svijeta, te učestvovati i doprinijeti daljem razvoju medicine u BiH.  Dodao je da je nifuroksazid lijek koji se s uspjehom koristi dugi niz godina i koji je po procjenama, tokom zadnjih 10 godina, koristilo preko 50 miliona ljudi, te je pokazao održivu vrlo visoku efikasnost i sigurnost u liječenju crijevnih infekcija, kako kod djece tako i odraslih.  

Uvodno predavanje na konferenciji održao je doc. dr. Ratko Tomašević iz Kliničko bolničkog centra Zemun (Srbija), u kojem se osvrnuo na historijat razvoja i primjene nifuroksazida, njegov jedinstveni farmakološki profil u smislu lokalnog antimikrobnog djelovanja bez remećenja normalne flore u crijevima, što mu daje karakteristike lijeka visoke sigurnosti primjene.

U toku konferencije, prikazani su i rezultati velike kliničke studije koja je potvrdila da nifuroksazid dovodi do značajno brzog normalizovanja stolice, čime se reducira gubitak tečnosti i stepen dehidracije, tako da u konačnici imamo blažu kliničku sliku i brži oporavak pacijenata. Nifuroksazid je u odnosu na probiotike pokazao dvostruko brži početak djelovanja (unutar 48 sati), dvostruko veću efikasnost (manji broj neformiranih tečnih stolica) i dvostruko brže izlječenje (skraćeno vrijeme do pojave prve formirane, čvrste stolice), uz dodatnu korist boljeg ublažavanja ostalih simptoma i znakova akutnog proljeva (bolovi i grčevi u stomaku, povraćanje, gubitak tečnosti).

Jedno od predavanja koje je pobudilo veliko interesovanje, održao je dr. Denis Usenko iz Zavoda za humanu infektivnu patologiju Centralnog istraživačkog instituta za epidemiologiju u Moskvi i direktor Nacionalnog naučnog društva za infekcije.

Dr. Usenko je istakao bogato kliničko iskustvo u Rusiji gdje je nifuroksazid sastavni dio kliničkih smjernica Мinistarstva zdravlja Ruske Federacije za inicijalni tretman prvog reda kod infektivnih proljeva različitog porijekla kod djece, te se osvrnuo na brojne kliničke studije i dokaze koji idu tome u prilog. Na kraju predavanja je istakao da je nifuroksazid provjeren i siguran lijek za efikasnu terapiju proljeva bakterijskog i virusnog porijekla.  

Prof. dr. Svetlana Turcan sa Državnog univerziteta za medicinu i farmaciju iz Moldavije se osvrnula na ulogu nifuroksazida u praksi gastroenterologa, ističući da pored uloge u tretmanu akutnih crijevnih infekcija, nifuroksazid ima mjesta i u tretmanu hroničnih proljeva kod pacijenata sa hroničnim oboljenjima pobavnog sistema.

Prof. dr. Turcan se osvrnula i na praksu primjene probiotika u tretmanu akutnih proljeva, napomenuvši da sa primjenom probiotika moramo biti vrlo oprezni jer se uglavnom ne radi o lijekovima, već o dodacima prehrani koji ne prolaze stroge procedure kontrole kvaliteta lijeka.

Tom prilikom, prof. dr. Turcan je navela primjere iz SAD-a u kojima je zabilježeno dosta neželjenih efekata usljed primjene probiotika zbog onečišćenja sa nekim drugim, lošim ili patogenim bakterijama. S druge strane, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Moldavije do sada nije zaprimila niti jednu prijavu neželjenih reakcija na nifuroksazid.  

Prof. dr. Zoran Mavija iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, govorio je o primjeni nifuroksazida kod pacijenata sa infekcijom koju uzrokuje bakterija Clostridium difficile. Infekcija sa C. difficile se uglavnom javlja kod bolničkih pacijenata, a jedan od glavnih poticajnih faktora je promjena flore probavnog trakta uzrokovana primjenom antibiotika. Infekcije sa bakterijom C. difficile predstavljaju globalno rastući problem zbog pojave novih sojeva i rastuće smrtnosti.

„Dodatna primjena nifuroksazida kod pacijenata sa ovakvom infekcijom povećava efikasnost standardne terapije, smanjujući broj bolničkih dana i poboljšavajući kvalitet života pacijenata", istaknuo je profesor Mavija.  

Prof. dr. Alibegović se u svom predavanju osvrnuo na šire mogućnosti primjene nifuroksazida te istakao kako se ukazuje potreba za značajnim proširenjem inidikacijskog područja primjene ovog lijeka.

Na kraju konferencije doneseni su i određeni zaključci: nifuroksazid je prvi izbor u terapiji akutnog infektivnog proljeva, njegova primjena je sigurna i efikasna i kod djece i odraslih, a mogućnosti njegove primjene u praksi su mnogo šire od onih gdje se danas primjenjuje, te je u tom smislu potrebno nastaviti klinička istraživanja.

Konferencija GEST je jedna u nizu projekata kontinuirane medicinske edukacije ljekara, putem kojih Bosnalijek želi da doprinese i potakne racionalan stručni pristup u tretmanu nekih od najčeščih zdravstvenih poremećaja i tegoba.


april 25. 2019
Ranije objavljeno
Više od 20 godina Bosnalijek podržava prvu porodicu iz SOS Dječijih sela ... U Bosnalijeku i ove godine obilježen Svjetski dan dijabetesa Bosnalijek podržao sponzorstvom 8. Studentski kongres Hrana – Ishrana – ... Bosnalijek generalni sponzor najvećeg kongresa farmaceuta u Bosni i Herc ... Održana Škola EKG-a i srčanih aritmija Bosnalijek ponosni sponzor ovogodišnje sarajevske „Gimnazijade“ U Sarajevu otvoren prvi Muzej farmacije u BiH Bosnalijek podržao održavanje Festivala mentalnog zdravlja U Budvi održan III Simpozij o atrijalnoj fibrilaciji (AF Sonar) Bosnalijek i ove godine osigurao poklone prvačićima, a roditeljima slob ...

decembar 02. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%