PRESS CENTAR / AKTUELNE INFORMACIJE
Sve informacije o aktivnostima naše kompanije na jednom mjestu.

Održana XV škola EKG – a i srčanih aritmija

Petnaesta škola EKG – a i srčanih aritmija održana je u Etno selu „Čardaci“ u Vitezu, od 28. do 30. oktobra 2022. godine. Trodnevnu školu za mlade ljekare organizovali su Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) i najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini Bosnalijek, kao glavni pokrovitelj.


Održana XV škola EKG – a i srčanih aritmija

U školi je učestvovao veliki broj mladih doktora medicine, specijalizanata i specijalista iz raznih gradova BiH, koji su ovom prilikom razmijenili znanje o osnovama EKG – a, mehanizmima nastanka aritmija i upoznali se sa najučestalijim problemima na ovu temu.

Škola je bila interaktivnog karaktera sa radionicama i prikazima slučaja. Predavači su bili članovi KECS – a, među kojima je i sam organizator prof. dr. Mehmed Kulić.

Prva dva dana održan je veliki broj predavanja i radionica. Tokom sesija diskutovalo se o praktičnim i aktuelnim temama. Predavači su podijelili svoja iskustva iz prakse pomoću prikaza slučajeva. Mladi ljekari su aktivno učestvovali tokom sesija i radionica,  iznosili su svoja zapažanja i postavljali pitanja članovima KECS – a o optimalnim rješenjima na postavljene slučajeve iz njihove prakse.

Treći dan održano je stručno predavanje Bosnalijeka na temu „Metabolički sindrom".

KECS članovi su podijelili ulazne i izlazne testove sa pitanjima o edukativnim jedinicama koje su obrađene u školi, kao i evaluacione listove, kako bi se dobio uvid o efikasnosti rada. Rezultati su bili više nego zadovoljavajući te će posebno biti objavljeni.  

XV škola EKG – a završena je svečanom podjelom certifikata o učešću i zahvalnica Bosnalijeku i KECS – u za još jednu uspješnu organizaciju.

Bosnalijek zajedno sa KECS – om, već šest godina organizira edukativne radionice u kojima je učestvovalo više od 600 mladih ljekara iz cijele BiH.

Na ovaj način, Bosnalijek daje doprinos razvoju, usavršavanju vještina i znanja mladih ljekara te unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga, čiji su krajnji korisnici stanovnici BiH.

Zbog velikog interesa za dalju edukaciju ove vrste, Škola EKG – a i srčanih aritmija će se održavati i u budućnosti.novembar 2. 2022
Ranije objavljeno
Bosnalijek sponzor Simpozija otorinolaringologije i hirurgije glave i vr ... Više od 20 godina Bosnalijek podržava prvu porodicu iz SOS Dječijih sela ... U Bosnalijeku i ove godine obilježen Svjetski dan dijabetesa Bosnalijek podržao sponzorstvom 8. Studentski kongres Hrana – Ishrana – ... Bosnalijek generalni sponzor najvećeg kongresa farmaceuta u Bosni i Herc ... Održana Škola EKG-a i srčanih aritmija Bosnalijek ponosni sponzor ovogodišnje sarajevske „Gimnazijade“ U Sarajevu otvoren prvi Muzej farmacije u BiH Bosnalijek podržao održavanje Festivala mentalnog zdravlja U Budvi održan III Simpozij o atrijalnoj fibrilaciji (AF Sonar)

februar 29. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%